Akce třídy

 Dne 9. října 2023 (pondělí) od 8:30 – Prima Vizus - screeningové vyšetření očí - projekt "Koukají na nás správně?“

 Dne 25. září 2023 (pondělí) od 9:00 - projektový den "Den s Policií" (bezpečnost kolem nás) v prostorách mateřské školy.