I. fáze 
– vydávání žádostí

3. 4. 2018 – 2. 5. 2018

 

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí, tj. ve výše uvedeném období.

 1. Elektronické vydání žádosti

  Na internetové adrese: https://zapisyms.liberec.cz/
  Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

  Nastavení internetového prohlížeče
  Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 8 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiný internetový prohlížeč.

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat zvolenou mateřskou školu nebo oddělení školství MML (popř. pro děti s trvalým pobytem ve Vratislavicích nad Nisou - úřad MO Vratislavice nad Nisou, odbor školství, kultury a sportu, kde vám rádi pomohou.

 1. Vyzvednutí v mateřské škole
  V mateřských školách zřizovaných statutárním městem Liberec a MO Vratislavice  dle termínů stanovených řediteli jednotlivých mateřských škol během výše uvedeného období.- MŠ Beruška (na přechodné adrese Věkova 318, Liberec 14 - dne 13.4.2018 (pátek) od 12:30 - do 16:30 hod.
   
 2. Na MML - odbor školství a sociálních věcí
  nám. Dr. E. Beneše - historická radnice, 1. patro, kancelář č. 111 (pondělí a středa v době od 8:00 do 16:00 hodin), během výše uvedeného období. tel. 485 243 375, e-mail: romanopulu.alena@magistrat.liberec.cz Termín návštěvy je nutné předem domluvit.

Opravy, změny v žádosti a pořadí vybraných škol je možné provádět pouze do 2. 5. 2018. Tato skutečnost vás nijak neomezuje nakonec volit pro předškolní vzdělávání mateřskou školu, kterou jste měli původně v preferencích až na třetím místě.

Pokud si žádost vytisknete (nejlépe oboustranně) sami doma, nemusíte v této I. fázi mateřské školy kontaktovat. Budete-li chtít žádost získat na odboru školství a sociálních věcí nebo vmateřských školách, nezapomeňte s sebou vzít průkaz pojištěnce (dítěte). 

 
 

II. fáze 
– sběr vyplněných žádostí v mateřských školách (ZÁPIS)

čtvrtek 3. 5. 2018

Do všech zvolených mateřských škol odevzdejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číslem uvedeným v pravém horním rohu žádosti.

Sběr žádostí probíhá v uvedeném termínu v době od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin 
v jednotlivých mateřských školách (viz SEZNAM ŠKOL).

    Některé mateřské školy mají také speciální třídy (viz SEZNAM ŠKOL), kam mohou být děti zapsány dle § 16 odst. 9 školského zákona výhradně na      doporučení školského poradenského zařízení.

Co udělat před volbou mateřské školy:

Seznamte se s  počty volných míst v jednotlivých mateřských školách – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte do vybrané školy.

V termínu příjmu žádostí:

Odpovědnému pracovníkovi mateřské školy předložte:

 • žádost,
 • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě, že podáváte žádost do speciální třídy, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař).

Dítě můžete přihlásit do vybraného počtu mateřských škol (ve formuláři je místo pro zapsání tří škol v pořadí preferencí). Pokud zákonný zástupce podává žádost o přijetí na více než tři mateřské školy, je možné do vytištěné žádosti dopsat další školy rukou.

Do každé zvolené školy je nutné podat žádost o přijetí k předskolnímu vzdělávání ve stanoveném termínu zápisu, a to dne 3. 5. 2018. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzělávání lze doručit v souladu s ustanovením  § 37 odst. 4, zákona 500/2004 Sb., správní řád.

Při převzetí žádosti v mateřské škole budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

     Po 3. 5. 2018 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.
 
 
 

III. fáze 
– vyhodnocování žádostí

V souladu s ustanovením § 36 zákona 

č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 9. 5. 2018 od 8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy, kam jste podávali žádost o přijetí.

Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy.

Od 10. 5. 2018 můžete po přihlášení na webovém portálu sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 24. 5. 2018 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

Od 10. 5. 2018 můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti:

 • telefonicky,
 • prostřednictvím sms,
 • e-mailem.

Pokud by mělo být Vaše dítě přijato do více mateřských škol, do kterých jste podal žádost o přijetí, dostavte se prosím na vyzvání do mateřské školy, kterou pro předškolní vzdělávání dítěte preferujete. Vezměte s sebou originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, které bude součásti spisu, a vyjádření lékaře o zdravotním stavu, které bude součástí identifikační karty dítěte.
Pro další mateřské školy, do kterých by mělo být dítě také přijato, podepište prosím zpětvzetí žádostí, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a byla uvolněna místa pro další děti v pořadí v blokovaných mateřských školách. Vyjádříte tak solidaritu a pomůžete mateřským školám, aby měly přesné počty dětí, které k nim skutečně k 1. 9. 2018 nastoupí a dáte šanci dalším rodičům na přijetí jejich dítěte.