IV. třída Broučci 

Celoroční projekt pro rozvoj pohybových dovedností dětí - "Se Sokolem do života".

Pedagogická praxe  studentek 3. ročníku SOŠPg - od 13. října 2022 bude probíhat každý čtvrtek  ve IV. třídě Broučci.

Pedagogická praxe studentky TUL - probíhá v úterý 

Projekt "Pohádková babička" spolupráce s Dobrovolnickým centrem AMIKUS - každé úterý po obědě pohádková babička Hanička čte dětem pohádky.