IV. třída Broučci 

Celoroční projekt pro rozvoj pohybových dovedností dětí - "Se Sokolem do života".

Pedagogická praxe  studentek 4. ročníku SOŠPg - od 7. září 2023 bude probíhat každý čtvrtek ve IV. třídě Broučci.

Pedagogická praxe studentky TUL - probíhá v úterý 

Projekt "Pohádková babička" spolupráce s Dobrovolnickým centrem AMIKUS - každé úterý po obědě pohádková babička Janička čte dětem pohádky.