Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 - 2022

 
AKTUÁLNĚ:  Výdej žádostí z portálu elektronické podpory zápisů do MŠ zahájen 19. dubna 2021 (pondělí).

 

I. fáze - vydávání žádostí (19. dubna 2021 - 10. května 2021)

II. fáze - sběr žádostí - zápis (11. - 13. května 2021 dle pokynů mateřské školy) 

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 se týká dětí narozených do 31. 8. 2016.

Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou ve stejné MŠ pokračovat i po 1. září 2021, absolvovat zápis samozřejmě nemusí.

PIS DĚTÍ

 

Sběr vyplněných žádostí do MATEŘSKÁ ŠKOLA „BERUŠKA“, Na Pískovně 761/3, příspěvková organizace probíhá v uvedeném termínu

od úterý 11. května 2021 - do středy 12. května 2021

od 8:30 hod. do 16:00 hod.

od čtvrtka 13. května 2021 - do čtvrtka 13. května 2021

                              od 8:30 hod. do 12:00 hod. MŠ "Beruška", Na Pískovně  761/3, Liberec 14.


žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

  2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

  3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

  4. do schránky školy (poštovní schránka u budovy školy),

  5. osobním podáním ve škole: dle pokynů jednotlivé školy tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření stanovené mateřskou školou a při podání předložit:

  • žádost,

  • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,

  • rodný list dítěte,

  • občanský průkaz zákonného zástupce.

Po 13. 5. 2021 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.