Poslání MŠ

Poslání MŠ

V naší mateřské školce se zaměřujeme na rozvoj osobnosti dítěte prostřednictvím hry. Herní aktivity a zábavné činnosti jsou koncipovány tak, aby v dítěti vzbudily zvídavost a chuť se dívat kolem sebe, naslouchat, objevovat a aktivně se do her zapojovat.  Děti se pod vedením pedagogů učí začlenit se do kolektivu a komunikovat v něm, učí se nemít strach z cizího prostředí i cizích lidí a učí se, jak k nim přistupovat. Hrou vedeme děti k získání fyzické, výtvarné, hudební, psychické a sociální samostatnosti odpovídající jejich věku, a tím vytváříme základy pro jejich další rozvoj a vzdělávání.

Ve školním vzdělávacím programu „Hrajeme si od jara do zimy“ klademe důraz na prožitkové učení, na přímé zážitky dítěte. Děti jsou vtaženy do hry a vůbec si neuvědomují, že se vlastně učí. Hrou si osvojují společenské návyky, získávají schopnost projevovat se jako jedinečná osobnost a učí se působit na své okolí. Děti předškolního věku jsou pak velmi dobře připravené na vstup do základní školy.

V projektu „Maminko, tatínku, pojďte s námi do mateřské školky“úspěšně zapojujeme do našich aktivit i rodiče, připravujeme pro ně netradiční formy spolupráce a snažíme se vytvářet rodinnou atmosféru. Jednou z celoročních aktivit, ve které hrají svoji roli i rodiče, je například „Oříšek veverky zrzečky

Při naší práci respektujeme individuální i specifické potřeby dětí a jako k neopakovatelné osobnosti k němu přistupujeme a vyzdvihujeme jeho přednosti. Naším cílem není, aby všechny děti byly dokonalé a stejně se chovaly, ale aby byly šťastné, spokojené a do naší školky se vždy těšily.