Změna plateb v prázdninové provozu - červenec, srpen 2020

07.05.2020 10:10

 

Snížení úplaty v případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

1. Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících ( po projednání se zřizovatelem).

2. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i jiném období než stanoveném odstavci 1.

V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2020 se úplata stanovená plátci podle čl.3 této směrnice za uvedený měsíc krátí.

Červenec 2020 ……..výše úplaty za vzdělávání činí (školné) 483,-

Srpen 2020 ………výše úplaty za vzdělávání činí (školné) 464,- Kč

Částka za stravné se nemění (3-6 leté děti - 39,- Kč denní částka, 7 leté děti – 40,- Kč za den).

Platí i pro děti docházející z jiných mateřských škol.

—————

Zpět