Změna platby stravného od 1.9.2021

17.08.2021 11:27

Vážení rodiče,

dne 14. července 2021 došlo k novele Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.9.2021. Změny se týkají finančních limitů pro nákup potravin. 

Z tohoto důvodu jsme museli změnit již nastavenou platbu na nový školní rok 2021/2022. 

Platba stravného a školného v  mateřské škole “Beruška”

pro školní rok 2021/2022

 

Školné a stravné se platí na účet mateřské školy. Obě platby je možno platit jednou částkou (školné + stravné).

Číslo účtu: 5452372/0800

Variabilní symbol: datum narození dítěte př.: 15.4.2010 zadejte ve tvaru 15042010)

Zpráva pro příjemce: příjmení dítěte

 

Částka :

stravné celý den/děti 3-6 let 860,- Kč (43,- denní částka) + školné 1.000,- Kč = 1860,- Kč

stravné předškoláci – celý den 860,- Kč (43,- denní částka) neplatí školné

stravné celý den/odkladové děti 900,- Kč (45,- denní částka) neplatí školné

 

Splatnost do 15. dne v daném měsíci.

 

Dítěti se poskytuje vzdělávání bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Děti odkladvé mají předškolní vzdělávání také bezúplatné.

 

Děkujeme za pochopení.

                                                       Bc. Ladislava Sehnoutková, ředitelka MŠ Beruška

 

 

 

—————

Zpět