Platba stravného a školného pro školní rok 2019/2020

01.09.2019 09:38

Platba stravného a školného v  mateřské škole “Beruška” pro školní rok  2019/2020

Školné a stravné se platí na účet mateřské školy. Obě platby je možno platit jednou částkou

(školné + stravné).

 

Číslo účtu:                                           5452372/0800

Variabilní symbol:                                 datum narození dítěte                                                                 

                                                          (př.: 15.4.2010 zadejte ve tvaru 15042010)

Zpráva pro příjemce:                            příjmení dítěte

 

Částka :

stravné celý den/děti 3-6 let 780,- Kč (39,- denní částka) + školné 887,- Kč  = 1667,- Kč

 

stravné předškoláci – celý den                           780,- Kč (39,- denní částka) neplatí školné

                                                     

stravné celý den/odkladové děti                        800,- Kč (40,- denní částka) neplatí školné

 

Splatnost do 15. dne v daném měsíci

Dítěti se poskytuje vzdělávání bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Děti odkladové mají předškolní vzdělávání také bezúplatné.

 

 

 

—————

Zpět