Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2017/2018

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec předcházejí diskriminaci, nastavují rovná a transparentní pravidla a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

Věk dítěte

Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2017)

 Věk Body
Předškoláci
(děti, které dosáhnou věku pěti a více let do 31. 8. 2017, tj. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky)  
sedmiletí  480
šestiletí 460
pětiletí 440
Mladší pěti let čtyřletí

420

tříletí

400

Mladší tří let
(nejnižší možný věk přijetí dítěte do MŠ je dovršení dvou let nejpozději 1. 9. 2017)

dvouletí 20
jednoletí 0
Den narození dítěte, za každý den v roce   0,02

 Pobyt dítěte

Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Trvalý pobyt ve školském obvodu č. 1 (území města Liberec bez území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)) 200
Trvalý pobyt ve školském obvodu č. 2 (území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)) 100
Trvalý pobyt mimo město Liberec 0

Sourozenec dítěte

Sourozenec navštěvuje školu, kam podáváte žádost (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2017) 10

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak, aby je mohl mít za prokázané.

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ředitel mateřské školy.