Občerstvení pro stacionář U Antonína v Liberci

Ve středu 21.3.2018 jsme strávili příjemné dopoledne v denním stacionáři U Antonína v Liberci. Pro klienty stacionáře připravili naše děti z MŠ "Beruška" zdravou svačinu. Posláním tohoto zařízení je poskytnout uživatelům se sníženou soběstačností (z důvodu věku nebo dlouhodobě nepříznivému zdravotního stavu) denní pobyt v příjemném prostředí denního stacionáře, podporovat samostatný a soběstačný způsob jejich života s ohledem na jejich individuální přání, potřeby a zájmy.

Denní stacionář je určen seniorům a osobám s jiným zdravotním postižením od 50 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. 

Tímto jsme chtěli udělat pěkný a aktivní den pro ty, kteří se cítí osamělí nebo nejistí z důvodu ubývání  fyzických i mentálních schopností. Toto dopoledne bylo nejenom pro nás, ale i pro děti přínosem a pohodová atmosféra okouzlila všechny zúčastněné.

  Naše MŠ Beruška bude i nadále se stacionářem spolupracovat např. při velikonočním zpíváním a dalších domluvených aktivitách.

Občerstvení pro stacionář U Antonína v Liberci1Občerstvení pro stacionář U Antonína v Liberci2Občerstvení pro stacionář U Antonína v Liberci3Občerstvení pro stacionář U Antonína v Liberci4Občerstvení pro stacionář U Antonína v Liberci9Občerstvení pro stacionář U Antonína v Liberci10