Platba v době přerušení provozu MŠ - červenec 2022, srpen 2022

11.07.2022 12:36
V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2022 se úplata
stanovená plátci podle čl.3 Směrnice o úplatě za uvedený měsíc krátí.
Povinnost hradit tuto úplatu má zákonný zástupce i v případě, že dítě do mateřské školy
nebude v tuto dobu docházet. Je to stejné jako kterýkoli jiný měsíc ve školním roce.
 
Uzavřením MŠ v období letních prázdnin od 18. července 2022 do 19. srpna 2022
Červenec 2022 ……..výše úplaty za vzdělávání činí (školné) 473,- Kč
Srpen 2022 ………výše úplaty za vzdělávání činí (školné) 348,- Kč
 
Částka za stravné se nemění (3-6 leté děti - 43,- Kč denní částka, 7 leté děti – 45,- Kč za den).
Platí i pro děti docházející z jiných mateřských škol.
 
Vyúčtování stravného probíhá na začátku září 2022, vždy po ukončení celého školního roku k 31.8.2022.

 

 

—————

Zpět