Platba školné + stravné během letních prázdnin

26.06.2024 12:54

Platba stravného a školného v  mateřské škole “Beruška”

v červenci a srpnu pro školní rok 2024/2025

 

Školné a stravné se platí na účet mateřské školy. Obě platby je možno platit jednou částkou

(školné + stravné). Splatnost do 15. dne v daném měsíci.

 

Číslo účtu: 5452372/0800

Variabilní symbol: datum narození dítěte

(př.: 15.4.2010 zadejte ve tvaru 15042010)

Zpráva pro příjemce: příjmení dítěte

 

ČERVENEC

Částka :

DĚTI 3 – 5 LET:

stravné celý den 414,- Kč (46,- denní částka) + školné 403,- Kč = 817,- Kč

 

PŘEDŠKOLÁCI

stravné předškoláci – celý den 414,- Kč (46,- denní částka) neplatí školné

 

stravné ODKLADOVÉ děti – celý den 432,- Kč (48,- denní částka) neplatí školné

 

SRPEN

Částka :

DĚTI 3 – 5 LET:

stravné celý den 460,- Kč (46,- denní částka) + školné 448,- Kč = 908,- Kč

 

PŘEDŠKOLÁCI

stravné předškoláci – celý den 460,- Kč (46,- denní částka) neplatí školné

 

stravné ODKLADOVÉ děti – celý den 480,- Kč (48,- denní částka) neplatí školné

 

Dítěti se poskytuje vzdělávání bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Děti odkladové mají předškolní vzdělávání také bezúplatné.

 

 

—————

Zpět