Říjen 2018

 
  • 02.10.2018 (úterý) - třídní schůzky rodičů od 16:00 hod.
 
  • Plníme první oříšek "Veverky Zrzečky" - "Dýňování"

Prosíme rodiče, aby společně s dětmi vyřezali, vydlabali a zajímavě ozdobili dýně všeho druhu.

Vaše kreativní výtvory budou vystaveny na nádvoří naší školky.

Těšíme se na Vaše výtvory. 

Kdy: od 3.10.2018 - 26.10.2018

Moc děkujeme Vaše Berušky

 

  • Vánoční focení v MŠ v pátek 12.10.2018
Výsledek obrázku pro fotograf obrázky
 
  • "Drakiáda"Broučků ve středu 17.10.2018 v dopoledních hodinách na hřišti na Cvičáku

        - slalom okolo kuželů s malým dráčkem

        - let do kopce, let z kopce

        - let ve dvojicích

        - let Broučků za sebou

        - let do jeskyňky

        - pouštění velkého draka - Broučci s pí. učitelkami

     

  • projekt "Putování lesem za skřítkem Podzimníčkem" - kdy? 25.10.2018 (čtvrtek) 

        v dopoledních hodinách, 

        s sebou: vhodné oblečení do lesa Děti 

        Děti budou plnit úkoly skřítka Podzimníčka (možná je skřítek obdaruje). 

     

 
                   
  •  
  •  

 

  •