Stavitel věží

Naše třída Broučků se moc těšila na středu 8.11.2017, kdy nás čekalo polytechnické vzdělávání "Stavění věží".
Přišla moc šikovná a milá paní z Malé technické univerzity a naučila naše dti skládat z kostiček věže. Postupovalo se
podle návodů a na výsledky se podívejte samy..... Několik Ještědů i u nás ve třídě!