Vystoupení pěveckého sborečku "Berušky" 2. pol. 2018/2019

  • 16.5 2019 (čtvrtek) - vystoupení v pečovatelském domě na Borovém vrchu  - "Na jarní louce" od 14:15 hod.
 
  •   6.6.2019 (čtvrtek) - vystoupení na "Festivalu dětského čtenářství" v Lidových sadech od 15:30 hod.