Zápis do mateřské školy

vzniká nový způsob podání přihlášek do mateřské školy, více informací naleznete na https://zapisydoskol.liberec.cz/.

Vážení rodiče, zde máme pro Vás všeobecné informace k přijímacímu řízení do naší Mateřské školy "Beruška":

 
  •  I. fáze – elektronické vydávání žádosti  od 14. 4. 2017 – 11. 5. 2017.

        Nemáte-li přístup k výpočetní technice, je možné získat žádost následujícími způsoby: 

  1. Vyzvednutí v mateřské škole "Beruška" dne 24. 4. 2017 od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hod., (s sebou vzít průkaz pojištěnce dítěte)
  2. Na MML - odbor školství a sociálních věcí - nám. Dr. E. Beneše - historická radnice, 1. patro, kancelář č. 111 (pondělí a středa v době od 8:00 do 17:00 hodin), během výše uvedeného období.
  3. Pro podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy nestačí se pouze zaregistrovat  a žádost vytisknout, ale je nutné předat řediteli školy podepsanou žádost včetně potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování.
 
  • II. fáze – sběr vyplněných žádostí v mateřských školách

        V termínu příjmu žádostí v mateřské škole předložte:

  1. řádně vyplněnou žádost,
  2. originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
  3. rodný list dítěte,
  4. občanský průkaz zákonného zástupce.

       Sběr vyplněných žádosti bude probíhat dne  11.5.2017 (čtvrtek) od 9:00 hod. do 16:00 hod.

      Dne 11.5.2017 od 7:30 hod., rodiče mají možnost si osobně vyzvednout v MŠ Beruška časovku, která určuje přesný čas podání žádosti. Do každé mateřské školy se rodič musí dostavit osobně z důvodu odevzdání podepsané žádosti v papírové podobě.

        Po 11.5.2017 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.  

  

  • III. fáze - vyhodnocování žádostí od 16.5.2017

        V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 16.5.2017 od 14:00 hod. do 16:00 hod. v budově mateřské školy, kam podávali žádost o přijetí. Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy. Po celou dobu této fáze můžete na webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.   

        Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na úřední desce a  na webu mateřské školy. 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce. 

Pokud máte dotazy ohledně přijímacího řízení, kontaktujte nás prosím v Rubrice Napište nám

Vaše dotazy se budeme snažit vyřídit co možná nejdříve. Děkujeme Vám za spolupráci, Tým mateřské školy "Beruška".